Bedrijfsinfo

ZEBRA Gasnetwerk B.V. draagt zorg voor het Beheer en Exploitatie van een hoge druk gastransportleiding welke is aangelegd in 1998 en waarop in 2002 een uitbreiding heeft plaatsgevonden.
 
Door deze gastransportleiding wordt hoog calorisch gas getransporteerd, wat in het importstation te Sas van Gent wordt ingenomen vanuit het gastransportnet van Fluxys. Dit gas wordt getransporteerd naar de diverse aangesloten grootverbruikers.
 
Lees meer over ZEBRA Gasnetwerk

Kengetallen

– Totale lengte van het in beheer zijnde
   leidingnet: 235 km
– Diameter hoofdtransportleiding:   
   28 inch
– Transport in 2010 in miljarden m3:
   2,24
– Afsluiterlocaties: 27