Actualiteit

 

Persbericht
 
‘s-Hertogenbosch / Goes / Groningen, 4 september 2019
 
GTS neemt ZEBRA gasleiding over van regionale netbeheerders
 
De extra hogedruknetten in Zuidwest-Nederland, waaronder de ZEBRA gasleiding, worden vanaf
2021 onderdeel van het landelijk gastransportnetwerk van GTS. De netten zijn momenteel in
eigendom van regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Enduris, en ZEBRA Gasnetwerk. De
netbeheerders hebben samen bekeken of GTS deze netten kan overnemen. Uit dat onderzoek is
gebleken dat een overgang van deze extra hogedruknetten haalbaar is.
 
Extra hogedruknetten zijn door regionale netbeheerders beheerde gastransportnetten met een extra
hoog drukniveau van meer dan 16 bar. Via de netten wordt hoogcalorisch gas getransporteerd. Een
overdracht van deze netten naar het landelijk gastransportnet kan positief bijdragen aan de
Nederlandse gasmarkt en de benutting van het landelijk net. In verband met deze overname is het
adviestraject met de betrokken ondernemingsraden opgestart. Het personeel van ZEBRA Gasnetwerk
is gedetacheerd vanuit Enexis Netbeheer en Enduris en kunnen weer terugkeren naar hun
werkgever.