Tarieven

Op deze pagina treft u de verwijzingen aan naar alle relevante documenten, die ZEBRA Gasnetwerk ingevolge de Gaswet en daarop gebaseerde regelingen dient te publiceren.

 

 

Tarieven ACM:
Variabel tarief 2019  € 9,1297 /Nm3/uur/jaar
Vastrecht 2019  € 767,27  per jaar

 

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW