Kengetallen

Totale lengte van het in beheer zijnde leidingnet: 235  kilometer
Diameter hoofdtransportleiding: 28    inch.
Importstation: 1
GasOntvangStations: 12
Meet & Regelstations: 1
Afsluiterlocaties: 27
Transport in 2010 in miljarden m3:  2,24