Organisatie

ZEBRA Gasnetwerk B.V. is op grond van artikel 2 lid 1 van de Gaswet door ZEBRA Pijpleiding V.O.F. aangewezen als netbeheerder voor het beheer van het aan ZEBRA Pijpleiding V.O.F. toebehorende gastransportnet, waarbij ZEBRA Activa B.V. en Entrade Pipe B.V. respectievelijk voor 33,3 % en 66,7% de vennoten zijn.

ZEBRA Gasnetwerk is een zelfstandig Besloten Vennootschap en heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit  5 personen.

Naast een directeur, bestaat het team van ZEBRA Gasnetwerk, uit 11 medewerkers.
Negen in de functie van Operator/Technicus, een Technisch Specialist en een Manager Operations & Risk Management.
Deze 11 medewerkers zijn gedetacheerd vanuit Enexis en Enduris.

De negen Operators/Technici dragen, afwisselend in volcontinu- en dag dienst, zorg voor de bewaking van de pijpleiding en de afhandeling van administratieve taken. Dit gebeurt vanuit de controle kamer in Bergen op Zoom. In de dagdienst  draagt men verder zorg voor  onderhouds en controle taken van de pijpleiding met bijbehorende componenten.

De Technisch Specialist zorgt voor afstemming en samenwerking binnen de organisatie, is deskundig op het vakgebied en zorgt voor eenduidige werkwijzen. Daarnaast geeft hij sturing aan het technisch beleid op het gebied van inspectie, beheer en onderhoud. Tevens Coördineert hij projecten onder de verantwoordelijkheid van de Manager Operations & Risk Management.

De Manager Operations & Risk Management is verantwoordelijk voor het aansturen van de organisatie betreffende het beheer, onderhoud en exploitatie volgens het vastgestelde beleid.

Certificeringen:
Sinds 1 februari 2005 beschikt ZEBRA Gasnetwerk over het VCA Certificaat, welke voor het laatst verlengd is op 1 februari 2017.
Per 1 november 2005 beschikt ZEBRA over de ISO- certificeringen 9001 en 14001, welke voor het laatst verlengd zijn op 1 oktober 2016.
Per 1 oktober 2016 beschikt ZEBRA tevens over de ISO-certificering 55001.
ZEBRA Gasnetwerk voldoet daarmee aan het gestelde in hoofdstuk 10 van de NEN 3650.