Gaswet

De Gaswet omvat regels op het gebied van transport en levering van gas en geeft tevens uitvoering aan de EG-richtlijn over de interne Europese gasmarkt uit 1998 (richtlijn nr 98/30/EG en richtlijn nr 2003/55/EG). De Gaswet is een wet van het ministerie van Economische Zaken, de Energiekamer van de NMa houdt toezicht op de Gaswet.